Ruh sağlığını geliştirmek, ruh sağlığı alanında çalışanlar ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak amacıyla bilimsel verilere ve etik kurallara dayalı faaliyetler ile araştırmalar yapmaya gönüllü bir ekibiz.